ต้นกัญชง
Hemp
แกนลำต้น
เปลือก/เส้นใย
ใบ
ช่อดอกตัวผู้
ช่อดอกตัวเมีย
เมล็ด
ราก
ต้นกัญชง
Hemp
ช่อดอกตัวผู้
ช่อดอกตัวเมีย
แกนลำต้น
เปลือก/เส้นใย
เมล็ด
ราก
ใบ

ข่าว

ในประเทศ

success case DIPROM Target Agro-Industry
success case DIPROM Target Agro-Industry

5 ม.ค. 2566 773 Views

สรุปภาพรวมความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565
สรุปภาพรวมความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565

5 ม.ค. 2566 749 Views

ดีพร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DIPROM Target Agro-Industry) หนุนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP เพื่อยกระดับผลิตภาพและ           สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์
ดีพร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DIPROM Target Agro-Industry) หนุนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP เพื่อยกระดับผลิตภาพและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์

21 ธ.ค. 2565 765 ViewsFAQ

IFS คืออะไร

ตอบ IFS (International Food Standard) เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดยกลุ่มผู้ค้าปลีกในประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจติดตามและควบคุมการผลิตอาหารให้ได้คุณภาพด้านความปลอดภัย โดยตัวมาตรฐานครอบคลุม 5 เรื่อง ได้แก่ 
1. ระบบบริหารคุณภาพ (Management of the Quality System) 
2. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร (Management Responsibility) 
3. การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Resource Management) 
4. กระบวนการที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ (Product Realisation) 
5. การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Measurements, Analyses and Improvements)ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

คลังความรู้

HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Market Insight<
HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Market Insight

ดู 1550 ครั้ง 3 พ.ค. 2565

HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Design<
HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Design

ดู 1389 ครั้ง 3 พ.ค. 2565

HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Business<
HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Business

ดู 1365 ครั้ง 3 พ.ค. 2565

ประกาศ : ข้อควรระวัง เรื่อง การใช้กัญชาทางสัตวแพทย์<
ประกาศ : ข้อควรระวัง เรื่อง การใช้กัญชาทางสัตวแพทย์

ดู 1375 ครั้ง 25 ก.ค. 2565

คำแนะนำการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบใบกัญชาอย่างปลอดภัย<
คำแนะนำการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบใบกัญชาอย่างปลอดภัย

ดู 1016 ครั้ง 1 ก.ค. 2565

ข้อปฏิบัติการนำใบกัญชาปรุง ประกอบอาหารในสถานประกอบการร้านอาหาร<
ข้อปฏิบัติการนำใบกัญชาปรุง ประกอบอาหารในสถานประกอบการร้านอาหาร

ดู 1075 ครั้ง 1 ก.ค. 2565

สรุปภาพรวมความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565
สรุปภาพรวมความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565

5 ม.ค. 2566

ผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบของกัญชง ภายใต้โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
ผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบของกัญชง ภายใต้โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)

26 พ.ย. 2564

หนังสือ : กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ - การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม<
หนังสือ : กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ - การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม

ดู 1471 ครั้ง 28 ก.พ. 2565

Slide-การใช้กัญชง กัญชา ในเครื่องสำอาง<
Slide-การใช้กัญชง กัญชา ในเครื่องสำอาง

ดู 1545 ครั้ง 13 ก.ย. 2564

Slide- นโยบายกัญชา/กัญชง เพื่อเศรษฐกิจ การกำกับดูแลภายใต้กฎหมายอาหาร<
Slide- นโยบายกัญชา/กัญชง เพื่อเศรษฐกิจ การกำกับดูแลภายใต้กฎหมายอาหาร

ดู 1590 ครั้ง 13 ก.ย. 2564