ต้นกัญชง
Hemp
แกนลำต้น
เปลือก/เส้นใย
ใบ
ช่อดอกตัวผู้
ช่อดอกตัวเมีย
เมล็ด
ราก
ต้นกัญชง
Hemp
ช่อดอกตัวผู้
ช่อดอกตัวเมีย
แกนลำต้น
เปลือก/เส้นใย
เมล็ด
ราก
ใบ

ข่าว

ในประเทศ

success case DIPROM Target Agro-Industry
success case DIPROM Target Agro-Industry

5 ม.ค. 2566 823 Views

สรุปภาพรวมความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565
สรุปภาพรวมความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565

5 ม.ค. 2566 791 Views

ดีพร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DIPROM Target Agro-Industry) หนุนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP เพื่อยกระดับผลิตภาพและ           สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์
ดีพร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DIPROM Target Agro-Industry) หนุนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP เพื่อยกระดับผลิตภาพและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์

21 ธ.ค. 2565 811 ViewsFAQ

IFS คืออะไร

ตอบ IFS (International Food Standard) เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดยกลุ่มผู้ค้าปลีกในประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจติดตามและควบคุมการผลิตอาหารให้ได้คุณภาพด้านความปลอดภัย โดยตัวมาตรฐานครอบคลุม 5 เรื่อง ได้แก่ 
1. ระบบบริหารคุณภาพ (Management of the Quality System) 
2. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร (Management Responsibility) 
3. การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Resource Management) 
4. กระบวนการที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ (Product Realisation) 
5. การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Measurements, Analyses and Improvements)ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

คลังความรู้


Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: mysqli_query() expects at least 2 arguments, 1 given in /home/easyownddp/domains/thailandhemp.info/public_html/index.php:375 Stack trace: #0 /home/easyownddp/domains/thailandhemp.info/public_html/index.php(375): mysqli_query() #1 {main} thrown in /home/easyownddp/domains/thailandhemp.info/public_html/index.php on line 375