ต้นกัญชง
Hemp
แกนลำต้น
เปลือก/เส้นใย
ใบ
ช่อดอกตัวผู้
ช่อดอกตัวเมีย
เมล็ด
ราก
ต้นกัญชง
Hemp
ช่อดอกตัวผู้
ช่อดอกตัวเมีย
แกนลำต้น
เปลือก/เส้นใย
เมล็ด
ราก
ใบ

ข่าว

ในประเทศ

Exploring the World of Cannabis’ Farm – Food – Medicine – Cosmetic  โปรแกรม 3 :  วันที่  29 – 30 มิ.ย. นี้  เส้นทาง กทม. - ปักธงชัย - เขาใหญ่
Exploring the World of Cannabis’ Farm – Food – Medicine – Cosmetic โปรแกรม 3 : วันที่ 29 – 30 มิ.ย. นี้ เส้นทาง กทม. - ปักธงชัย - เขาใหญ่

7 มิ.ย. 2565 613 Views

THAILAND CANN D-DAY on Tour Ep.1 @บุรีรัมย์
THAILAND CANN D-DAY on Tour Ep.1 @บุรีรัมย์

10 ม.ค. 2565 864 Views

ข่าวดี ! สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย
ข่าวดี ! สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย

16 ธ.ค. 2564 891 ViewsFAQ

IFS คืออะไร

ตอบ IFS (International Food Standard) เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดยกลุ่มผู้ค้าปลีกในประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจติดตามและควบคุมการผลิตอาหารให้ได้คุณภาพด้านความปลอดภัย โดยตัวมาตรฐานครอบคลุม 5 เรื่อง ได้แก่ 
1. ระบบบริหารคุณภาพ (Management of the Quality System) 
2. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร (Management Responsibility) 
3. การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Resource Management) 
4. กระบวนการที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ (Product Realisation) 
5. การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Measurements, Analyses and Improvements)ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

คลังความรู้

HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Market Insight<
HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Market Insight

ดู 586 ครั้ง 3 พ.ค. 2565

HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Design<
HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Design

ดู 506 ครั้ง 3 พ.ค. 2565

HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Business<
HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Business

ดู 476 ครั้ง 3 พ.ค. 2565

ประกาศ : ข้อควรระวัง เรื่อง การใช้กัญชาทางสัตวแพทย์<
ประกาศ : ข้อควรระวัง เรื่อง การใช้กัญชาทางสัตวแพทย์

ดู 376 ครั้ง 25 ก.ค. 2565

คำแนะนำการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบใบกัญชาอย่างปลอดภัย<
คำแนะนำการบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบใบกัญชาอย่างปลอดภัย

ดู 328 ครั้ง 1 ก.ค. 2565

ข้อปฏิบัติการนำใบกัญชาปรุง ประกอบอาหารในสถานประกอบการร้านอาหาร<
ข้อปฏิบัติการนำใบกัญชาปรุง ประกอบอาหารในสถานประกอบการร้านอาหาร

ดู 361 ครั้ง 1 ก.ค. 2565

ผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบของกัญชง ภายใต้โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
ผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบของกัญชง ภายใต้โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)

26 พ.ย. 2564

กัญชง (HEMP) พืชเศรษฐกิจใหม่ บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมในการผลักดันการใช้ประโยชน์กัญชงในเชิงอุตสาหกรรม
กัญชง (HEMP) พืชเศรษฐกิจใหม่ บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมในการผลักดันการใช้ประโยชน์กัญชงในเชิงอุตสาหกรรม

26 พ.ย. 2564

หนังสือ : กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ - การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม<
หนังสือ : กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ - การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม

ดู 680 ครั้ง 28 ก.พ. 2565

Slide-การใช้กัญชง กัญชา ในเครื่องสำอาง<
Slide-การใช้กัญชง กัญชา ในเครื่องสำอาง

ดู 828 ครั้ง 13 ก.ย. 2564

Slide- นโยบายกัญชา/กัญชง เพื่อเศรษฐกิจ การกำกับดูแลภายใต้กฎหมายอาหาร<
Slide- นโยบายกัญชา/กัญชง เพื่อเศรษฐกิจ การกำกับดูแลภายใต้กฎหมายอาหาร

ดู 836 ครั้ง 13 ก.ย. 2564