เกี่ยวกับโครงการ

สถาบันอาหาร

บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกัญชง

ศูนย์วิจัยกรุงศรี ประเมินว่าผลิตภัณฑ์กัญชงไทยจะเติบโตอย่างมากในช่วง 5 ปีแรกหลังรัฐปลดล็อคการประกอบธุรกิจ  โดยตลาดกัญชงไทยจะมีมูลค่าสูงถึง 15,770 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2568 หรือเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 126% ต่อปี  ในปี 2564 คาดว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีกัญชงผสมจะมีมูลค่า 280 ล้านบาท รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากกัญชง 240 ล้านบาท ยาและอาหารเสริมจากกัญชง 50 ล้านบาท เครื่องแต่งกายที่ทำด้วยใยกัญชง 30 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลประเมินว่ายังอยู่ในช่วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหลักในปีแรก ทั้งนี้ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีการนำกัญชงไปใช้มูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท 

สถาบันอาหารได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจนี้ โดยมีบริการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

บริการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product Innovation Design and Improvement) : ให้บริการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการผลิต โดยการนำเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ให้สามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ให้กับผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจอาหาร (Beginning) และผู้ประกอบการเดิมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิต 

ประเภทการให้บริการ

• วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารและเครื่องดื่ม 

• ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การยืดอายุ ปรับปรุงสูตร ปรับปรุงกระบวนการผลิต

กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม ตาม Link นี้

แบบฟอร์มขอรับบริการฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม

ติดต่อ : คุณมยุรา โทร.0-2422-8688 ต่อ  9401

E-mail : mayura@nfi.or.th

บริการสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชง สกัดสารสกัด CBD และน้ำมันหอมระเหยจากช่อดอกและใบกัญชง :

 สกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชงโดยเครื่อง Screw press

 สกัดสารสกัด CBD จากช่อดอกกัญชงแห้ง หรือใบกัญชงแห้ง

โดยเครื่อง Supercritical Fluid Extraction (SFE)

 สกัดน้ำมันหอมระเหยจากช่อดอกกัญชง หรือใบกัญชงแห้ง

  • Microwave extraction

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายวิจัยความปลอดภัยและประเมินสารสำคัญในอาหาร

แผนกศึกษาวิเคราะห์พัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติ

คุณพรพิมล  ธีระปุญโญ  0-2422-8688 ต่อ 5505

คุณวารีดา กรีมี โทร. 0-2422-8688 ต่อ 5503

 ใบสมัครบริการ

 

f

บริการตรวจวิเคราะห์ : ห้องปฏิบัติการสถาบันอาหารได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017  ให้บริการตรวจวิเคราะห์ครบวงจรด้านอุตสาหกรรมอาหาร อาทิเช่น การตรวจวิเคราะห์ต่อไปนี้

 ปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) สารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) ในกัญชง

 ปริมาณโลหะหนักตกค้าง

 ปริมาณสารตกค้างยาฆ่าแมลง

 คุณค่าทางโภชนาการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกบริการลูกค้า

โทร. 0 2422 8688 ต่อ 5301-5309

อีเมล์: cslab@nfi.or.th

Line id : @nfithailand

 

 

ดู 1234 ครั้ง I แชร์ 123 ครั้ง