FAQ

การใช้ประโยชน์

ยังไม่อนุญาตให้ใช้ใบกัญชง/กัญชาในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 
ในกรณีอาหารบรรจุขายหน้าร้านหรือในร้านอาหาร และการทำอาหารบริโภคในครัวเรือน มิใช่อาหารที่ต้องได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายว่าด้วยอาหาร แต่ต้องมีข้อพึงระวังว่าต้องให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างถูกต้อง ต้องมั่นใจว่าจะไม่ให้เด็กบริโภค หากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้บริโภคสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ประกอบอาหารได้ ทั้งนี้ อย. อยู่ระหว่างการจัดทำชุดความรู้ให้ประชาชนให้ระมัดระวังการบริโภค

 

จะต้องมีการออกกฎหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์กำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ สำหรับกรณีเครื่องสำอางมีกฎหมายให้สามารถนำสารสกัดจากเมล็ดหรือน้ำมันจากเมล็ดแล้ว

มีการกำหนดในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นได้ทั้งยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหาร ซึ่งกฎหมายของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะออกกฎระเบียบมารองรับการนำกัญชง/กัญชา ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่อไป

อย. อยู่ระหว่างการจัดทำคำแนะนำสำหรับผู้บริโภคในการนำไปทำอาหาร ซึ่งจะเป็นคำเตือน ข้อควรระวังการใช้การใส่ในอาหารต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลปริมาณที่บริโภคจึงอาจเกิดอันตรายต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง คำเตือน เด็ก ผู้มีอายุต่ำกว่า 25 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่การทำงานตับ ไต บกพร่อง ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชง/กัญชา ไม่ควรใส่ใบกัญชง/กัญชาในปริมาณมาก เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม เวียนศรีษะ ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ อาจทำให้เกิดอันตราย นอกจากนี้อาจเกิด drug interaction กับยาบางชนิดได้ ทั้งนี้ กรณีเกิดอันตรายกับผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้

เด็ก ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่การทำงานตับ ไต บกพร่อง ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชง/กัญชา
ไม่ควรใส่ใบกัญชง/กัญชาในปริมาณมาก เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม เวียนศรีษะ ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ อาจทำให้เกิดอันตราย นอกจากนี้อาจเกิด drug interaction กับยาบางชนิดได้

 

การที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศยกเว้นใบจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ มิได้มีเจตนาเพื่อให้นำไปสูบ หรือเพื่อนันทนาการ แต่เจตนายกเว้นเพื่อให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพ

เจ้าหน้าที่สามารถซักถามจากผู้ขออนุญาต รวมถึงหลักฐานในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ ซึ่งปัจจุบันมีหลักฐานปรากฏเฉพาะกรณีของชาวไทยเชื้อสายม้ง เช่น การใช้เส้นใยกัญชงในวิถีชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายม้ง โดยจะนำเส้นใยของกัญชงทำเป็นสายสิญจน์ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น ผูกข้อมือให้กับเด็กที่เกิดใหม่ นำมาทอเป็นเสื้อผ้าใส่ในงานมงคลและวันปีใหม่ หรือแม้แต่เสื้อผ้าและรองเท้าที่ต้องใส่เมื่อเสียชีวิต ด้วยความเชื่อว่า จะสามารถเดินทางไปสู่สวรรค์และสื่อสารกับวิญญาณ บรรพชนได้ กัญชงจึงเป็นพืชดั้งเดิมที่ใช้ประโยชน์ตามประเพณีและ วัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายม้งมานานแล้ว