ต้นกัญชง

การใช้ประโยชน์จากช่อดอกตัวผู้ของต้นกัญชง

กัญชงเป็นพืชที่แยกเพศกัน คือต้นเพศผู้ และต้นเพศเมียจะแยกคนละต้น โดยสารสำคัญในกลุ่ม Cannabinoids THC และ CBD ก็เป็นสารสำคัญในกลุ่มนี้ จะมีอยู่มากในดอกเพศเมีย  ต้นเพศผู้มีหน้าที่ผสมเกสร ต้นเพศตัวเมียมีหน้าที่สร้างดอกและเมล็ดพืช  หรือการปลูกเพื่อนำช่อดอกไปใช้ในการสกัดสารสำคัญ  โดยทั่วไปแล้ว ต้นเพศผู้จะถูกนำออกจากแปลงก่อนที่จะเติบโตเต็มที่ เพราะไม่ต้องการให้เกิดการผสมเกสร

 

เพราะช่อดอกกัญชงที่ติดเมล็ด จะเป็นให้ถือว่าเกรดต่ำ มีสารสำคัญน้อย แต่ช่อดอกตัวเมียแบบดอกตูมไร้เมล็ด (Buds) จะเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะยังไม่เคยได้รับการผสมเกสร แต่สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลในของการสกัดสารสำคัญอย่าง CBD ในช่อดอกตัวเมีย คือ สาร THC  แต่สำหรับช่อดอกเพศผู้นั้นสาร THC ต่ำ   

เนื่องจากต้นเพศผู้ให้เส้นใยที่มีความละเอียด มีความยืดหยุ่นสูงจึงได้รับความนิยมนำไปใช้ในการผลิตเป็นเส้นใยสำหรับสิ่งทอ ซึ่งก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีใครคิดว่า ต้นเพศผู้จะมีประโยชน์ จนกระทั่งได้พบกับความจริงที่แตกต่างออกไป เพราะต้นเพศผู้ นอกจาการนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยังพบว่า ใบของต้นเพศผู้มีปริมาณสารสารแคนนาบินอยด์มากกว่าช่อดอกตัวผู้ ซึ่งตรงกันข้ามกับในต้นเพศเมียที่พบสารแคนาบินอยด์ในช่อดอกสูงกว่าใบของต้นเพศเมีย