ต้นกัญชง

ลำต้นกัญชงจะถูกแยกเป็นเปลือกเป็นส่วนที่มีเส้นใยยาว และแกนเป็นส่วนที่มี เส้นใยสั้น เส้นใยจากเปลือกแต่ละส่วนจะมีความละเอียดไม่เท่ากัน ถ้าต้องการ Fiber ที่มีความนุ่มจะต้องปลูกประมาณ 80-90 วัน แต่ถ้าต้องการความเหนียว ความแกร่ง ต้องปลูกนานขึ้น จะได้เส้นใยที่เหนียวและแกร่ง  เน้นกับพวกอุตสาหกรรม Composite ได้ดีกว่า ส่วนแกนในสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย คุณสมบัติเด่น ๆ ในการเป็นตัวดูดที่ดี เพราะมีความเป็นรูพรุนเยอะ 

 


ที่มา : https://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/achievements/highlights/2009/natural_fibres.html

 

ประเทศจีนมีการใช้ประโยชน์จากลำต้นแห้ง โดยการลอกเปลือก (มีทั้งการลอกเปลือกจากต้นสด และลอกเปลือกจากต้นแห้ง) เปลือกประมาณ 80% ได้ถูกส่งเข้าสู่อุตสาหกรรมกลางน้ำ เพื่อทำเป็น Fiber-เส้นด้าย (โดยระบบปั่นฝ้าย-cottonization) ส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมสิ่งทอที่อยู่ปลายน้ำเพื่อผลิตเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เคหะสิ่งทอ เพื่อใช้ในประเทศและเพื่อการส่งออก อีกส่วนหนึ่งได้ทำการวิจัยพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อผลิตยุทธภัณฑ์สำหรับทหาร เช่น ชุดกันฝนกันหนาวสำหรับทหาร เสื้อเกราะ เต็นท์กันกระสุน รถกันกระสุน เป็นต้น สำหรับใช้ในประเทศทั้งหมด