ต้นกัญชง

การใช้ประโยชน์จากใบกัญชงและช่อดอกในปัจจุบัน 
กัญชงเป็นพืชที่มีบทบาทและความสำคัญต่อหลายประเทศในโลกมานานแล้ว เนื่องจากเป็นพืชที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ตั้งแต่ใบ ลำต้น เปลือก แกน ช่อดอก เมล็ด และราก สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้มากมาย การใช้ประโยชน์จากกัญชงไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเป็นวัตถุดิบตัวใหม่ในต่างประเทศ เพราะมีการใช้ส่วนต่าง ๆ ของกัญชงผลิตเป็นสินค้าที่ใช้งานได้จริงในระดับอุตสาหกรรม 
 
 
ประเทศในยุโรปและอเมริกาได้ให้คำจำกัดความพืชกลุ่ม Cannabis โดยแบ่งตามปริมาณ THC ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์เป็น 3 ประเภท คือ 
- กลุ่มที่เป็นยา (Medical type) 
- กลุ่มที่อยู่กึ่งกลาง (Intermediate type) 
- กลุ่มที่ให้เส้นใย (Fiber type หรือ Industrial Type)
 
เนื่องจากกัญชงเป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากทุกส่วนของพืช ไม่ว่าจะเป็นราก  ลำต้น เปลือก แกนใน ใบ ช่อดอก และเมล็ด โดยสามารถนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำได้มากมาย การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมกัญชงโลกเกิดขึ้นภายหลังจากประเทศต่าง ๆ เริ่มตระหนักถึงคุณประโยชน์ของกัญชงและผ่อนปรนกฎหมายเพื่อให้เอกชนสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กัญชงออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์มากขึ้น หลายประเทศมียุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ ตลาดของผลิตภัณฑ์กัญชงโลกถือเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
 
• ใบ  (Leaf) 
ใบกัญชงอุดมไปด้วยโปรตีนที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายทั้งด้านการบำรุงรักษาโรคและการบำรุงผิวพรรณ ปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากใบเฮมพ์ นิยมนำมาใช้ 2 ลักษณะคือ 1) การใช้ประโยชน์จากใบตรงๆ 2) การใช้ประโยชน์จากสารสกัดที่ได้จากใบเฮมพ์ โดยการใช้ประโยชน์จากใบนั้น ในหลายประเทศแถบอเมริกาและยุโรป อาทิ อเมริกา เยอรมนี แคนนา โปแลนด์ สวีเดน เป็นต้น มีการใช้ประโยชน์ในทั้ง  2 ลักษณะ 
 
(1) การใช้ประโยชน์จากใบ นิยมนำมาผลิตเป็นชาเพื่อสุขภาพ หรือบดเป็นผงผสมกับสารอาหารอื่นๆ เพื่อผลิตเป็นอาหารเสริม หรือแม้แต่การนำไปผสมในการผลิตอาหารโดยตรงอย่าง เส้นพาสต้า คุ้กกี้ หรือขนมปัง  เนื่องจากใบมีคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพมากมาย อาทิ 
- ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สดชื่นและแก้กระหาย
- ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด คลายกล้ามเนื้อ และช่วยให้หลับสบาย
- ช่วยบำรุงโลหิต รักษาโรคเกาต์ และช่วยรักษาโรคท้องร่วงหรือโรคบิด
- ช่วยรักษาอาการเวียนหัว ปวดหัวหรือไมเกรน
(2) การใช้ประโยชน์จากสารสกัดในรูปแบบน้ำมันหอมระเหย นิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเนื่องจากเป็นสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติ มีคุณสมบัติช่วยดูแลผิวทำให้ผิวชุ่มชื้น เหมาะกับผิวบอบบางแพ้ง่าย และสามารถป้องกันแสงแดด