สาขาอุตสาหกรรม

การพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดกัญชง โดยคำนึงถึงการเลือกใช้สารปรุงแต่งเครื่องสำอางที่เหมาะสม เพราะป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดกัญชง และสารเติมเนื้อเครื่องสำอางหรือสารปรุงแต่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลงานวิจัยพัฒนาภายใต้โครงการนี้ขอนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin care)  จำนวน  2 ผลิตภัณฑ์ คือ

1) Hemp firming body milk

2) Hemp natural skin lotion

สารสกัดกัญชงที่ใช้เตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นสารสกัดกัญชงจากส่วนใบกัญชงอยู่ในรูปแบบสารละลายโดยมีสารสกัดกัญชงร้อยละปริมาณโดยน้ำหนัก ซึ่งสารสกัด      กัญชงเตรียมโดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกัญชาและกัญชง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งผลการวิเคราะห์ข้อกำหนดของวัตถุดิบสารสกัดกัญชง (Specification of raw material) โดยสารสกัดกัญชงที่ใช้มาเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะต้องมีสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2% ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. 2563 คือ 1) ในกรณีวัตถุดิบจะต้องมีสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2%  2) ในกรณีเครื่องสำอางพร้อมใช้จะต้องมีสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2% ลักษณะทางกายภาพของสารสกัดกัญชง

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากกัญชงและสารสกัดกัญชง

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และความงาม

จากการศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากกัญชงและสารสกัดกัญชง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และความงาม พบว่า ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายทั้งชื่อการค้าและประเทศผู้ผลิต โดยผลิตภัณฑ์จากกัญชงและสารสกัดจากกัญชงในหมวดดังกล่าวนี้พบว่ามีทั้งผู้ผลิตที่เป็นผู้ค้ารายใหม่ (Startup) และผู้ผลิตเครื่องสำอางที่มีชื่อการค้าและเป็นที่นิยมในท้องตลาดแล้วระดับหนึ่ง และเนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นคำจำกัดความที่กว้าง สำหรับการศึกษาในหมวดผลิตภัณฑ์นี้ จึงมีการแบ่งผลิตภัณฑ์ตามลักษณะการใช้ออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 2) ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด และ 3) ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ดังนี้
              1) ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 
              เนื่องจากคุณประโยชน์ที่พบในน้ำมันเมล็ดกัญชงหรือน้ำมันกัญชง ซึ่งมีปริมาณของวิตามินอี (Vitamin E) ที่สูง และสามารถทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนำวัตถุดิบดังกล่าวมาใช้เป็นพัฒนาสำหรับบำรุงผิวจึงพบเห็นได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบครีมทาหน้า โลชั่นทาผิว ครีมกันแดด ฯลฯ ในขณะที่บางประเทศที่สามารถเข้าถึงการใช้สารสกัดกัญชงหรือสารสกัด CBD จะมีการเติมสารสกัดลงไปในสูตรตำรับเพื่อเพิ่มมูลค่าและการกล่าวอ้างสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพผิวให้ดีขึ้น ลดการระคายเคือง หรือมีความสมดุลได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวร่วมด้วย 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและส่วนประกอบที่มาจากกัญชง