คลังความรู้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลุ่มผลิตภัณฑ์ชะลอวัยที่มีส่วนผสมของสารสกัดกัญชง
วันที่อัพเดท: 13 ต.ค. 2564

การพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดกัญชง โดยคำนึงถึงการเลือกใช้สารปรุงแต่งเครื่องสำอางที่เหมาะสม เพราะป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดกัญชง และสารเติมเนื้อเครื่องสำอางหรือสารปรุงแต่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลงานวิจัยพัฒนาภายใต้โครงการนี้ขอนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์กชะลอวัย (anti-aging) จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

1. cannabis soothing and firming serum

2. cannabis hydrating and firming gel

3. cannabis skin brightening serum

สารสกัดกัญชงที่ใช้เตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นสารสกัดกัญชงจากส่วนใบกัญชงอยู่ในรูปแบบสารละลายโดยมีสารสกัดกัญชงร้อยละ 10 ปริมาณโดยน้ำหนัก ซึ่งสารสกัดกัญชงเตรียมโดยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกัญชาและกัญชง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งผลการวิเคราะห์ข้อกำหนดของวัตถุดิบสารสกัดกัญชง (Specification of raw material) โดยสารสกัดกัญชงที่ใช้มาเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจะต้องมีสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2% ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. 2563 คือ 1) ในกรณีวัตถุดิบจะต้องมีสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2%  2) ในกรณีเครื่องสำอางพร้อมใช้จะต้องมีสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2% 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

...
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดกัญชง

ดู 1540 ครั้ง 13 ต.ค. 2564