คลังความรู้

สภายุโรปมีมติรับนโยบายกลางฉบับใหม่ ปรับขึ้นค่า THC เป็น 0.3%
วันที่อัพเดท: 31 ม.ค. 2565

เมื่อเดือนตุลาคม 2563 รัฐสภายุโรปมีมติให้ปรับค่า THC ขึ้นจาก 0.2%  เป็น 0.3%  ผ่านมา 1 ปี จาก 2020 เมื่อเราประกาศว่ารัฐสภายุโรปได้ลงมติเห็นชอบในการฟื้นฟูระดับ THC ที่ได้รับอนุญาตบนสนามจาก 0.2 % เป็น 0.3 % หนึ่งปีให้หลัง และหลังจากการหารือกันเป็นเวลานานโดยมุ่งเป้าไปที่การประนีประนอมระหว่าง 3 องค์กรของสหภาพยุโรป ในที่สุด นโยบายเกษตรร่วม (The Common Agriculture Policy: CAP) ได้รับการลงมติในวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  นโยบายการเกษตรร่วมฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2566 จะมีผลต่อเกษตรกรโดยตรงสำหรับเฮมพ์สายพันธุ์สหภาพยุโรปขึ้นทะเบียนไว้ว่า ให้มีค่า THC สูงสุดถึง 0.3% การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครั้งนี้มีผลต่อขยายการปลูกเฮมพ์ให้มากขึ้น เป็นที่ยอมรับภายใต้บัญชีรายชื่อของสหภาพยุโรปที่ระบุไว้  ค่าความเข้มข้นของ THC นี้จะใช้ได้เมื่อเกษตรกรต้องการรับค่าตอบแทน ในยุโรปนั้นเป็นไปได้ที่จะปลูกเฮมพ์ที่มีค่า THC สูงกว่า 0.3% โดยมีเงื่อนไขว่าบทบัญญัติของประเทศได้อนุญาตแล้ว เช่น ในประเทศอิตาลีอนุญาตให้ค่า THC มีที่ 0.6%, สาธารณรัฐเชก อนุญาตให้ค่า THC มีที่ 1% เป็นต้น

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง