คลังความรู้

งานวิจัยจาก มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไรกอนสหรัฐอเมริกาชี้เฮมพ์ต้านโควิด-19ได้
วันที่อัพเดท: 31 ม.ค. 2565

“Journal of Natural Products” วารสารทางวิชาการของศูนย์นวัตกรรม Global Hemp Innovation Center  แห่งวิทยาลัยเภสัชศาสตร์แห่งรัฐโอไรกอน และสถาบัน Linus Pauling ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของ ริชาร์ด แวน บรีแมน นักวิจัยของศูนย์ฯ พบว่า แคนาบินอยด์ (cannabinoid) ซึ่งเป็นสารสกัดจากเฮมพ์ นอกจากจะเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหาร และ เครื่องสำอาง ยังมีผลในการต่อต้านการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในมนุษย์ได้ด้วย

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง