คลังความรู้

หนังสือ : กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ - การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม
วันที่อัพเดท: 28 ก.พ. 2565

กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ - การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงาน
ภายใต้โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง
เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) พ.ศ. 2564
เสนอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง