คลังความรู้

ทั้งหมด 10 รายการ

...
กัญชง: พืชเศรษฐกิจใหม่ โอกาสและความท้าทาย

ดู 1432 ครั้ง 30 ส.ค. 2564

...
Market Opportunities for Industrial Hemp. Commissioned by the Missouri Hemp Producers Association with funding from the Missouri Agricultural and Small Business Development Authority. December 2019.

ดู 1457 ครั้ง 21 ก.ค. 2564

...
โครงการศึกษาพัฒนาการจัดการเฮมพ์(กัญชง) ในพื้นที่ต้นแบบภาคเหนือตอนบน ภายใต้กฎกระทรวง โดยศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดู 1129 ครั้ง 21 ก.ค. 2564

...
รายงานความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรป. สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์. ธันวาคม 2563.

ดู 1495 ครั้ง 21 ก.ค. 2564