คลังความรู้

ทั้งหมด 21 รายการ

...
หนังสือ : กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ - การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม

ดู 1252 ครั้ง 28 ก.พ. 2565

...
Slide-การใช้กัญชง กัญชา ในเครื่องสำอาง

ดู 1337 ครั้ง 13 ก.ย. 2564

...
Slide- นโยบายกัญชา/กัญชง เพื่อเศรษฐกิจ การกำกับดูแลภายใต้กฎหมายอาหาร

ดู 1385 ครั้ง 13 ก.ย. 2564

...
Slide-สถานการณ์กัญชง

ดู 1050 ครั้ง 13 ก.ย. 2564

...
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมโพสิตจากกัญชง : สเก็ตบอร์ด

ดู 1021 ครั้ง 3 ก.ย. 2564

...
การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์คอมโพสิตจากพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์

ดู 1014 ครั้ง 3 ก.ย. 2564