ข่าวในประเทศ

แนะนำการใช้งานแพลตฟอร์มกัญชง
วันที่อัพเดท: 3 ก.ย. 2564

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=J2u72Rag4zM

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

...
การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จากเมล็ดกัญชงและน้ำมันเมล็ดกัญชง

ดู 825 ครั้ง 6 ก.ย. 2564

...
รายงานความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรป. สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์. ธันวาคม 2563.

ดู 1340 ครั้ง 21 ก.ค. 2564