ข่าวในประเทศ

การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จากเมล็ดกัญชงและน้ำมันเมล็ดกัญชง
วันที่อัพเดท: 6 ก.ย. 2564

สถาบันอาหาร ได้ดำเนินการนำเมล็ดกัญชงและน้ำมันจากเมล็ดกัญชงมาทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 425 พ.ศ. 2564 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง โดยดำเนินการทดลองพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากเมล็ดและน้ำมันเมล็ดกัญชง จำนวน 6 ต้นแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ส่งมอบเมล็ดกัญชงสายพันธุ์ RPF 3 ให้กับสถาบันอาหารเพื่อทำการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากเมล็ดกัญชง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้   

ที่มา:

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

...
แนะนำการใช้งานแพลตฟอร์มกัญชง

ดู 841 ครั้ง 3 ก.ย. 2564

...
รายงานความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรป. สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์. ธันวาคม 2563.

ดู 1340 ครั้ง 21 ก.ค. 2564