ข่าวในประเทศ

อพท.คาดเจรจาธุรกิจในกิจกรรมพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวฯ จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเลยให้เกิดรายได้
วันที่อัพเดท: 17 ธ.ค. 2565

อพท.คาดเจรจาธุรกิจในกิจกรรมพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวฯ จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเลยให้เกิดรายได้

          องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.              โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 (อพท.5) จัดให้มีงาน “วิถีวัฒนธรรมสู่ธรรมชาติ” โดยเปิดเป็นเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างชุมชนท่องเที่ยว ที่ อพท.5 เข้าไปพัฒนา ภายใต้กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การตลาดอย่างยั่งยืน (CBT Market Development)  เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ฯลฯ เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยมีชุมชนเข้าร่วมเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ ได้แก่ 1) ชุมชนไทดำ บ้านนาป่าหนาด 2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขง ประมงพื้นบ้านเชียงคาน 3) วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์ อำเภอภูหลวง 4) ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูป่าเปาะ (องค์กรสวัสดิการชุมชน) 5) ชุมชนพองหนีบ อำเภอภูกระดึง 6) ชุมชนกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย 7) ชุมชนปากหมัน อำเภอด่านซ้าย 8) ชุมชนภูค้อ อำเภอนาแห้ว และชุมชนในพื้นที่เชื่อมโยงสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างที่เป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเลย จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านเดื่อ และชุมชนปะโค จังหวัดหนองคาย

นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 กล่าวถึง กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การตลาดอย่างยั่งยืน หรือ (CBT Market Development) นี้ ว่า

“กิจกรรมนี้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเป็นภารกิจสำคัญของ อพท.5 เพื่อยกระดับการเที่ยวชุมชน โดยนำอัตลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ มาเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวคุณภาพ  และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวชุมชนออกสู่ภายนอก เพื่อเกิดเป็นกระแสการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่พิเศษและพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

การท่องเที่ยวชุมชนถือเป็นการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นผู้บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยตนเอง ในฐานะเจ้าของชุมชน โดยการนำเอาทุนวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทรัพยากรธรรมชาติ และอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นนั้น ๆ มาเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวนจังหวัดเลย และที่สำคัญคือการทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนกระเตื้องขึ้นหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  จากเดิมมีการประมาณการไว้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะนำรายได้เข้าประเทศในช่วงปี 2563 – 2570 มูลค่าถึง 35,505 ล้านบาทกลับมาได้ ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และกระจายรายได้ไปยังชุมชนต่างๆ มากที่สุดอย่างทั่วถึง” ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 กล่าว

-----------------------------------------------------

สามารถรับชมเรื่องเล่าชุมชน ได้ที่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขง ประมงพื้นบ้านเชียงคาน

https://www.youtube.com/watch?v=NA0K8NI_yZs

ชุมชนไทดำ บ้านนาป่าหนาด

 https://www.youtube.com/watch?v=GOAPnuOxp_M

ชมรมการท่องเที่ยวภูป่าเปาะ (องค์กรสวัสดิการชุมชน)

https://www.youtube.com/watch?v=jLAhth7GfVg

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์ อำเภอภูหลวง

https://www.youtube.com/watch?v=mVXGG2TQ2WA&t=97s

ที่มา: อพท.5

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

...
success case DIPROM Target Agro-Industry

ดู 536 ครั้ง 5 ม.ค. 2566

...
สรุปภาพรวมความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565

ดู 514 ครั้ง 5 ม.ค. 2566