ข่าวในประเทศ

สรุปภาพรวมความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565
วันที่อัพเดท: 5 ม.ค. 2566

.รุปภาพรวมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปี พ.ศ.2565 (กัญชง กัญชา กระท่อมและสมุนไพร)

https://youtu.be/TFZUcHMPf9I

ที่มา: DIPROM

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

...
success case DIPROM Target Agro-Industry

ดู 299 ครั้ง 5 ม.ค. 2566

...
สรุปภาพรวมความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565

ดู 278 ครั้ง 5 ม.ค. 2566