ข่าวในประเทศ

success case DIPROM Target Agro-Industry
วันที่อัพเดท: 5 ม.ค. 2566

Success case DIPROM Target Agro-Industry

ดีพร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปี2565

ผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง ที่เป็น success case 5 กิจการ

https://youtu.be/2WiZ0t3wGYs

 

ที่มา: https://youtu.be/2WiZ0t3wGYs

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

...
สรุปภาพรวมความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565

ดู 207 ครั้ง 5 ม.ค. 2566