ข่าวในประเทศ

ทั้งหมด 16 รายการ

ข่าวดี ! สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย
ข่าวดี ! สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย

16 ธ.ค. 2564 1172 Views

คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนทุ่งนางแลสมุนไพรเพื่อการแพทย์
คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนทุ่งนางแลสมุนไพรเพื่อการแพทย์

16 ธ.ค. 2564 1429 Views

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเกมรุกถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปกัญชง
กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเกมรุกถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปกัญชง

3 ก.ย. 2564 1007 Views

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน พัฒนากัญชง กัญชา ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน พัฒนากัญชง กัญชา ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม

30 ส.ค. 2564 1111 Views

อก. เร่งดันผู้ประกอบการแปรรูปกัญชงสู่พาณิชย์รองรับ BCG Model
อก. เร่งดันผู้ประกอบการแปรรูปกัญชงสู่พาณิชย์รองรับ BCG Model

5 มี.ค. 2564 1126 Views

เชิญรับชมถ่ายทอดสดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงของประเทศสู่อุตสาหกรรม ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
เชิญรับชมถ่ายทอดสดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงของประเทศสู่อุตสาหกรรม ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

6 ส.ค. 2564 880 Views