ข่าวในประเทศ

ทั้งหมด 16 รายการ

สถานการณ์ของตลาดกัญชงโลก และการคาดการณ์ระหว่างปี 2020-2027
สถานการณ์ของตลาดกัญชงโลก และการคาดการณ์ระหว่างปี 2020-2027

1 ส.ค. 2564 767 Views

สถานการณ์ตลาดกัญชงโลก จากสาร CBD สู่เส้นใย
สถานการณ์ตลาดกัญชงโลก จากสาร CBD สู่เส้นใย

1 ส.ค. 2564 707 Views

กระทรวงอุตสาหกรรม  หนุนวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากกัญชง
กระทรวงอุตสาหกรรม หนุนวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากกัญชง

23 ก.ค. 2564 773 Views

สถาบันอาหาร - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จังหวัดแม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนแม่แตงสมุนไพรเพื่อการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือ วิจัย พัฒนาและแปรรูปพืชกัญชง กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันอาหาร - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก, เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จังหวัดแม่ฮ่องสอน วิสาหกิจชุมชนแม่แตงสมุนไพรเพื่อการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือ วิจัย พัฒนาและแปรรูปพืชกัญชง กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร

23 ก.ค. 2564 987 Views