ต้นกัญชง

...
  • เทคโนโลยีการสกัด CBD และกระบวนการทำให้บริสุทธิ์
  • ความรู้เกี่ยวกับช่อดอกกัญชง
...
  • โภชนาการของเมล็ดกัญชงและน้ำมันจากเมล็ดกัญชง
  • ความรู้เกี่ยวกับเมล็ดกัญชง
...
  • ความรู้เกี่ยวกับใบกัญชง

สาขาอุตสาหกรรม

...
MORE
...
MORE

คลังความรู้

HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Market Insight
HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Market Insight

3 พ.ค. 2565 1279 Views

Read more
ประกาศ : ข้อควรระวัง เรื่อง การใช้กัญชาทางสัตวแพทย์
ประกาศ : ข้อควรระวัง เรื่อง การใช้กัญชาทางสัตวแพทย์

25 ก.ค. 2565 1128 Views

Read more
หนังสือ : กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ - การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม
หนังสือ : กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ - การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม

28 ก.พ. 2565 1252 Views

Read more