คลังความรู้

ทั้งหมด 21 รายการ

...
หนังสือ : กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ - การใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม

ดู 530 ครั้ง 28 ก.พ. 2565

...
Slide-การใช้กัญชง กัญชา ในเครื่องสำอาง

ดู 658 ครั้ง 13 ก.ย. 2564

...
Slide- นโยบายกัญชา/กัญชง เพื่อเศรษฐกิจ การกำกับดูแลภายใต้กฎหมายอาหาร

ดู 691 ครั้ง 13 ก.ย. 2564

...
Slide-สถานการณ์กัญชง

ดู 504 ครั้ง 13 ก.ย. 2564

...
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอมโพสิตจากกัญชง : สเก็ตบอร์ด

ดู 464 ครั้ง 3 ก.ย. 2564

...
การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์คอมโพสิตจากพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์

ดู 452 ครั้ง 3 ก.ย. 2564