ข่าวในประเทศ

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน พัฒนากัญชง กัญชา ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
วันที่อัพเดท: 30 ส.ค. 2564

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (Thai Industrial Hemp Trade Association: TIHTA) ร่วมกับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริม พัฒนาและแปรรูปพืชกัญชงกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ทั้งห้าฝ่ายมีความประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนางานวิจัยงานแปรรูปพืชกัญชง กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชกัญชงและกัญชา รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากเส้นใยกัญชง ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และคอมโพสิต ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564
---------------------------------------
(บน)จากซ้ายไปขวา:  
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร 
นายธนนนทน์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
(ล่าง)จากซ้ายไปขวา:  
นายสุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
นางพรทิพย์ อัษฎาธร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย
ที่มา:

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

...
Exploring the World of Cannabis’ Farm – Food – Medicine – Cosmetic โปรแกรม 3 : วันที่ 29 – 30 มิ.ย. นี้ เส้นทาง กทม. - ปักธงชัย - เขาใหญ่

ดู 392 ครั้ง 7 มิ.ย. 2565

...
THAILAND CANN D-DAY on Tour Ep.1 @บุรีรัมย์

ดู 700 ครั้ง 10 ม.ค. 2565