ข่าวในประเทศ

คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนทุ่งนางแลสมุนไพรเพื่อการแพทย์
วันที่อัพเดท: 16 ธ.ค. 2564

จังหวัดเพชรบูรณ์  : วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเชวงศักดิ์ คำตา อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะ  เยี่ยมชมการปลูกกัญชงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งนางแลสมุนไพรเพื่อการแพทย์ จังหวัดเพชรบูรณ์

15 ธ.ค. 64 คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนทุ่งนางแลสมุนไพรเพื่อการแพทย์

ซี่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งนางแลสมุนไพรเพื่อการแพทย์  ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการศึกษา วิจัยและพัฒนา กัญชา กัญชง กระท่อม และพืชสมุนไพร ตลอดจนระบบการเพาะปลูก นวัตกรรมด้านการผลิต การพัฒนาและการจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีสารสกัดจากกัญชา กัญชง กระท่อม และพืชสมุนไพร โดยมีนางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ประธานที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนฯ ให้การต้อนรับ

 

 

ที่มา: สถาบันอาหาร

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

...
การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม จากเมล็ดกัญชงและน้ำมันเมล็ดกัญชง

ดู 512 ครั้ง 6 ก.ย. 2564

...
แนะนำการใช้งานแพลตฟอร์มกัญชง

ดู 495 ครั้ง 3 ก.ย. 2564