สาขาอุตสาหกรรม

ข่าวสาร

Exploring the World of Cannabis’ Farm – Food – Medicine – Cosmetic  โปรแกรม 3 :  วันที่  29 – 30 มิ.ย. นี้  เส้นทาง กทม. - ปักธงชัย - เขาใหญ่
Exploring the World of Cannabis’ Farm – Food – Medicine – Cosmetic โปรแกรม 3 : วันที่ 29 – 30 มิ.ย. นี้ เส้นทาง กทม. - ปักธงชัย - เขาใหญ่
7 มิ.ย. 2565 613 Views
THAILAND CANN D-DAY on Tour Ep.1 @บุรีรัมย์
10 ม.ค. 2565 865 Views
...
ข่าวดี ! สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย
ข่าวดี ! สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย
16 ธ.ค. 2564 893 Views

คลังความรู้

HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Market Insight
HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Market Insight

3 พ.ค. 2565 586 Views

Read more
HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Design
HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Design

3 พ.ค. 2565 507 Views

Read more
HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Business
HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Business

3 พ.ค. 2565 476 Views

Read more

คลังความรู้

ผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบของกัญชง ภายใต้โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
ผลการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบของกัญชง ภายใต้โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชง เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
กัญชง (HEMP) พืชเศรษฐกิจใหม่ บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมในการผลักดันการใช้ประโยชน์กัญชงในเชิงอุตสาหกรรม
กัญชง (HEMP) พืชเศรษฐกิจใหม่ บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมในการผลักดันการใช้ประโยชน์กัญชงในเชิงอุตสาหกรรม

กฎระเบียบมาตรฐาน

...
การขออนุญาต
...
มาตรฐาน
...
ภาษี