สาขาอุตสาหกรรม

หมวดหมู่

เส้นใยธรรมชาติและอินทรีย์ได้กลายเป็นที่นิยมในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มตระหนักว่า คุณสมบัติที่นุ่มตามธรรมชาติและดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของสิ่งทอ เส้นใยกัญชงนับเป็นหนึ่งในเส้นใยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดชนิดหนึ่ง และมีการใช้ที่เก่าแก่ที่สุดด้วย 

กัญชงเป็นเส้นใยที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้ในการผลิตสิ่งทอ กระดาษ เชือก และน้ำมันทั้งนี้ กระดาษทำจากกัญชงสามารถนำไปรีไซเคิลได้มากครั้งกว่ากระดาษทำจากไม้ 

กัญชงเป็นพืชเส้นใย เหมือนป่าน ปอกระเจา และป่านรามี โดยมีเส้นใยเรียวยาว และอาจเริ่มใช้ในเอเชีย เป็นเวลาหลายพันปีมาแล้ว 
เส้นใยกัญชงติดอยู่กับเส้นใยหลักด้วยเพคติน ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีลักษณะเหมือนวุ้นและละลายน้ำได้เหมือนกาว สำหรับใช้เป็นคอมโพสิต การเสริม และใช้ในกระดาษและเยื่อพิเศษ ทั้งยังใช้เป็นที่นอนของสัตว์ ที่คลุมสนามหญ้าเชื้อเพลิง และวัสดุก่อสร้าง ทั้งยังเป็นพืชน้ำมันที่ประกอบด้วยน้ำมันระหว่าง 25%-35% โดยน้ำหนัก และมีกรดไขมัน ที่จำเป็นสูงต่อการมีสุขภาพที่ดี

อะไรคือผ้าผืนทำจากกัญชง
ผ้าผืนทำจากกัญชง เป็นสิ่งทอที่ผลิตจากเส้นใยจากต้นของกัญชง ซึ่งเป็นพืชที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเส้นใยสิ่งทอที่มีความทนต่อแรงดึง และมีความคงทนที่ยอดเยี่ยมเป็นเวลาพันปีมาแล้ว แต่ในปัจจุบันคุณสมบัติจากสารสกัดที่ได้จากกัญชงที่มีฤทธิ์ต่อประสาท ทำให้เป็นการยากสำหรับเกษตรกรที่จะผลิตพืชที่มีประโยชน์มหาศาลนี้

 ภาพ: ผ้าผืนจากกัญชงของฝรั่งเศสที่ยังไม่ได้ใช้


เป็นเวลาหลายพันปีมาแล้ว ที่มีการปลูกกัญชงเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันสองประการ ประการแรก ผู้ปลูกกัญชงหลายชั่วคนปลูกเพื่อให้ได้สาร tetrahydrocannabinol (THC) และสารที่เป็นส่วนประกอบทางเคมี cannabinoids ที่มีผลต่อประสาท และประการที่สอง ผู้ปลูกพัฒนาพันธุ์กัญชงเพื่อให้ได้เส้นใยที่แข็งแรงและดียิ่งขึ้น และเพื่อต้องการลดระดับของสาร cannabinoids ที่มีผลต่อประสาท ดังนั้น จึงเกิดสายพันธุ์กัญชงที่แตกต่างกันสองสายพันธุ์ เป็นที่เข้าใจว่ากัญชงได้จากต้นกัญชงตัวผู้ ในขณะที่กัญชาที่มีฤทธิ์ต่อประสาทได้จากต้นกัญชงตัวเมีย ความจริงแล้วกัญชงส่วนใหญ่ที่เก็บเกี่ยวทั่วโลกมาจากต้นกัญชงตัวเมีย อย่างไรก็ตามต้นกัญชงตัวเมียที่ปลูกเพื่อนำไปผลิตเป็นสิ่งทอมีปริมาณของสาร THC ต่ำมาก