กัญชง Hemp

...
  • การใช้ประโยชน์จากช่อดอกตัวผู้ของต้นกัญชง
...
  • การใช้ประโยชน์จากกลุ่มลำต้น & เปลือกกัญชง และแกนกัญชง
...
  • การใช้ประโยชน์ใบกัญชง

สาขาอุตสาหกรรม

...
เครื่องสำอาง
MORE
...
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
MORE

ข่าว

Exploring the World of Cannabis’ Farm – Food – Medicine – Cosmetic  โปรแกรม 3 :  วันที่  29 – 30 มิ.ย. นี้  เส้นทาง กทม. - ปักธงชัย - เขาใหญ่

Exploring the World of Cannabis’ Farm – Food – Medicine – Cosmetic โปรแกรม 3 : วันที่ 29 – 30 มิ.ย. นี้ เส้นทาง กทม. - ปักธงชัย - เขาใหญ่

THAILAND CANN D-DAY on Tour Ep.1 @บุรีรัมย์

THAILAND CANN D-DAY on Tour Ep.1 @บุรีรัมย์

ข่าวดี ! สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย

ข่าวดี ! สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย

กฎระเบียบมาตรฐาน

...
การขออนุญาต
มาตรฐาน
...
...
ภาษี
...

คลังความรู้

MORE
HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Market Insight
HEMP Market Report Series for Textiles Industry : HEMP Market Insight

READ
ประกาศ : ข้อควรระวัง เรื่อง การใช้กัญชาทางสัตวแพทย์
ประกาศ : ข้อควรระวัง เรื่อง การใช้กัญชาทางสัตวแพทย์

READ